ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2562 (รอบแรก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2562 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2562 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2562 (รอบแรก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2562 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2562 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์