banner

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์