ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2562 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1/2562 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2562 (รอบแรก)

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4/2562 (รอบแรก) คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ