ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบ