ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์สมัครสอบ